1 - HWGF TDP 2 7 - HCTTC 2 Score
Kurtus Hsu 1449 Steve Liu 1600 0 - 3
Hanfei Hu 1798 Alex Chen 1818 0 - 3
Stephanie Zhang 1967 Si Cheong 1764 3 - 0
Kurtus Hsu 1449 Alex Chen 1818 0 - 3
Stephanie Zhang 1967 Steve Liu 1600 1 - 3
Hanfei Hu 1798 Si Cheong 1764 0 - 3
Stephanie Zhang 1967 / Kurtus Hsu 1449 Alex Chen 1818 / Si Cheong 1764 0 - 3