7 - Team BlueFury 1 - J5 Score
Rajul Kansara 1880 Nikolai Zhitenev 1270 3 - 0
Sunila Dutt 853 Alexey Andreev 1615 0 - 3
Barkha Basnet 1830 Joanna Kielb 1540 3 - 0
Rajul Kansara 1880 Alexey Andreev 1615 3 - 0
Barkha Basnet 1830 Nikolai Zhitenev 1270 3 - 0
Sunila Dutt 853 Joanna Kielb 1540 3 - 1
Rajul Kansara 1880 / Kuppanda Appaiah 1801 Sean Hwang 1668 / Alexey Andreev 1615 3 - 1