7 - Team BlueFury 1 - J5 Score
Rajul Kansara 1775 Nikolai Zhitenev 1270 3 - 0
Sunila Dutt Alexey Andreev 1674 0 - 3
Barkha Basnet 1789 Joanna Kielb 1527 3 - 0
Rajul Kansara 1775 Alexey Andreev 1674 3 - 0
Barkha Basnet 1789 Nikolai Zhitenev 1270 3 - 0
Sunila Dutt Joanna Kielb 1527 3 - 1
Rajul Kansara 1775 / Kuppanda Appaiah 1686 Sean Hwang 1663 / Alexey Andreev 1674 3 - 1