8 - HCTTC Alpha 0 - HWGF TDP 2 Score
William Xu 2000 Feng Xue 1635 3 - 1
Nicole Deng 2147 Kurtus Hsu 1682 3 - 0
Henry Wung 1970 Ryan Lin 1000 3 - 1
William Xu 2000 Kurtus Hsu 1682 3 - 0
Henry Wung 1970 Feng Xue 1635 3 - 0
Nicole Deng 2147 Ryan Lin 1000 3 - 0
William Xu 2000 / Henry Wung 1970 Kurtus Hsu 1682 / Feng Xue 1635 3 - 1