8 - HWGF TDP 5 0 - Wu Tang Clan Score
Nicholas Nash 1237 Lorenzo Rodriguez 1091 3 - 0
Ryan Lin 1044 Richard Cho 1161 3 - 1
Rachel Ku 1010 Chawisa Khunkamsuk 1262 3 - 2
Nicholas Nash 1237 Richard Cho 1161 3 - 1
Rachel Ku 1010 Lorenzo Rodriguez 1091 3 - 2
Ryan Lin 1044 Chawisa Khunkamsuk 1262 3 - 0
Ryan Lin 1044 / Rachel Ku 1010 Franklin Cao 1243 / Lorenzo Rodriguez 1091 3 - 1