8 - HWGF TDP 5 0 - Wu Tang Clan Score
Nicholas Nash 1238 Lorenzo Rodriguez 1097 3 - 0
Ryan Lin 1015 Richard Cho 1234 3 - 1
Rachel Ku 1014 Chawisa Khunkamsuk 1288 3 - 2
Nicholas Nash 1238 Richard Cho 1234 3 - 1
Rachel Ku 1014 Lorenzo Rodriguez 1097 3 - 2
Ryan Lin 1015 Chawisa Khunkamsuk 1288 3 - 0
Ryan Lin 1015 / Rachel Ku 1014 Franklin Cao 1366 / Lorenzo Rodriguez 1097 3 - 1