8 - UMD HWGF 0 - HWGF TDP 1 Score
Rui Xu 2342 Ryan Lee 1915 3 - 0
Michael Li 1925 Todd Klinger 1683 3 - 1
Darwin Ma 1957 Lance Wei 1819 3 - 0
Rui Xu 2342 Todd Klinger 1683 3 - 0
Darwin Ma 1957 Ryan Lee 1915 3 - 0
Michael Li 1925 Lance Wei 1819 3 - 1
Darwin Ma 1957 / Michael Li 1925 Ryan Lee 1915 / Todd Klinger 1683 3 - 2