3 - UMD HWGF 5 - HWGF TDP 1 Score
Rui Xu 2322 Ryan Lee 1904 3 - 0
Michael Li 1922 Mu Du 1900 0 - 3
Brian Shen 723 Greg Mascialino 2178 0 - 3
Rui Xu 2322 Mu Du 1900 3 - 1
Brian Shen 723 Ryan Lee 1904 0 - 3
Michael Li 1922 Greg Mascialino 2178 3 - 2
Rui Xu 2322 / Michael Li 1922 Mu Du 1900 / Ryan Lee 1904 2 - 3