3 - UMD HWGF 5 - HWGF TDP 1 Score
Rui Xu 2274 Ryan Lee 1927 3 - 0
Michael Li 1857 Mu Du 1908 0 - 3
Brian Shen Greg Mascialino 2180 0 - 3
Rui Xu 2274 Mu Du 1908 3 - 1
Brian Shen Ryan Lee 1927 0 - 3
Michael Li 1857 Greg Mascialino 2180 3 - 2
Rui Xu 2274 / Michael Li 1857 Mu Du 1908 / Ryan Lee 1927 2 - 3