7 - HCTTC Alpha 1 - HWGF TDP 2 Score
Alexander Yang 2060 Kurtus Hsu 1449 3 - 0
Nicole Deng 1852 Lance Wei 1819 3 - 0
Henry Wung 1949 Hanfei Hu 1798 1 - 3
Alexander Yang 2060 Lance Wei 1819 3 - 1
Henry Wung 1949 Kurtus Hsu 1449 3 - 0
Nicole Deng 1852 Hanfei Hu 1798 3 - 0
Henry Wung 1949 / Nicole Deng 1852 Kurtus Hsu 1449 / Hanfei Hu 1798 3 - 0