7 - HCTTC Alpha 1 - HWGF TDP 2 Score
Alexander Yang 2070 Kurtus Hsu 1682 3 - 0
Nicole Deng 2147 Lance Wei 1811 3 - 0
Henry Wung 1971 Hanfei Hu 1810 1 - 3
Alexander Yang 2070 Lance Wei 1811 3 - 1
Henry Wung 1971 Kurtus Hsu 1682 3 - 0
Nicole Deng 2147 Hanfei Hu 1810 3 - 0
Henry Wung 1971 / Nicole Deng 2147 Kurtus Hsu 1682 / Hanfei Hu 1810 3 - 0