2 - HCTTC 2 6 - HWGF TDP 2 Score
Di Wu Todd Klinger 1683 0 - 3
Jonathan Cai 1589 Hanfei Hu 1798 2 - 3
Wanlong Zhou Kurtus Hsu 1449 3 - 0
Di Wu Hanfei Hu 1798 0 - 3
Wanlong Zhou Todd Klinger 1683 0 - 3
Jonathan Cai 1589 Kurtus Hsu 1449 3 - 0
Di Wu / Jonathan Cai 1589 Todd Klinger 1683 / Kurtus Hsu 1449 2 - 3