HWGF TDP 4 Player Roster

Kenneth Liu 687
Hanrong Hu 485
Lin Zheng 671
Benjamin Zhang 525