HWGF TDP 4 Player Roster

Kenneth Liu 693
Hanrong Hu 485
Lin Zheng 686
Benjamin Zhang 600