1 - HWGF TDP 5 7 - HCTTC 3 Score
Lin Zheng 775 Taishan Fan 1330 1 - 3
Kenneth Liu 698 David Guan 1404 1 - 3
Gloria Jeng 792 Andrew Zhang 1104 3 - 1
Lin Zheng 775 David Guan 1404 1 - 3
Gloria Jeng 792 Taishan Fan 1330 0 - 3
Kenneth Liu 698 Andrew Zhang 1104 2 - 3
Lin Zheng 775 / Kenneth Liu 698 David Guan 1404 / Andrew Zhang 1104 0 - 3