2 - Wu Tang Clan 6 - HCTTC 3 Score
Richard Cho 1146 Taishan Fan 1330 0 - 3
Marsay Bach 1300 David Guan 1404 1 - 3
Franklin Cao 1441 Andrew Zhang 1104 3 - 2
Richard Cho 1146 David Guan 1404 0 - 3
Franklin Cao 1441 Taishan Fan 1330 0 - 3
Marsay Bach 1300 Andrew Zhang 1104 3 - 2
Franklin Cao 1441 / Marsay Bach 1300 David Guan 1404 / Andrew Zhang 1104 2 - 3