5 - HWGF TDP 5 3 - HCTTC 4 Score
Kenneth Liu 698 Katherine Wu 800 3 - 2
Yuzhou Zheng 789 Austin Zhang 906 0 - 3
Gloria Jeng 854 Vivian Cai 891 3 - 0
Kenneth Liu 698 Austin Zhang 906 3 - 0
Gloria Jeng 854 Katherine Wu 800 3 - 0
Yuzhou Zheng 789 Vivian Cai 891 0 - 3
Kenneth Liu 698 / Gloria Jeng 854 Austin Zhang 906 / Vivian Cai 891 2 - 3