3 - HCTTC-Alpha 5 - The Lincredibles Score
William Xu 2110 Boyang Shao 2417 0 - 3
Nicole Deng 2166 Greg Mascialino 2188 0 - 3
Alexander Yang 2045 Joshua Tran 2202 0 - 3
William Xu 2110 Greg Mascialino 2188 3 - 2
Alexander Yang 2045 Boyang Shao 2417 0 - 3
Nicole Deng 2166 Joshua Tran 2202 3 - 2
Nicole Deng 2166 / William Xu 2110 Greg Mascialino 2188 / Joshua Tran 2202 3 - 0