1 - Wu Tang Clan 7 - HCTTC 3 Score
Franklin Cao 1433 Taishan Fan 1354 0 - 3
Richard Cho 1133 David Guan 1408 1 - 3
Kodi Bhaskar 1052 Adam Fan 1203 1 - 3
Franklin Cao 1433 David Guan 1408 1 - 3
Kodi Bhaskar 1052 Taishan Fan 1354 1 - 3
Richard Cho 1133 Adam Fan 1203 2 - 3
Richard Cho 1133 / Franklin Cao 1433 David Guan 1408 / Adam Fan 1203 3 - 2