8 - The Lincredibles 0 - HWGF TDP 1 Score
Boyang Shao 2417 Ryan Lee 1976 3 - 0
Allen Lin 2237 Stanley Hsu 2154 3 - 0
Joshua Tran 2209 Mu Du 2039 3 - 0
Boyang Shao 2417 Stanley Hsu 2154 3 - 0
Joshua Tran 2209 Ryan Lee 1976 3 - 0
Allen Lin 2237 Mu Du 2039 3 - 0
Joshua Tran 2209 / Allen Lin 2237 Stanley Hsu 2154 / Mu Du 2039 3 - 0