HCTTC 3 Player Roster

Taishan Fan 1370
David Guan 1418
Di Wu 1216
Adam Fan 1210
Andrew Zhang 1012