HCTTC 3 Player Roster

Taishan Fan 1354
David Guan 1408
Di Wu 1216
Adam Fan 1203
Andrew Zhang 1053